Jätä soittopyyntö
 

Miten teräväpiirtovalmiuden hankintapäätös voidaan tehdä taloyhtiössä?

Teräväpiirtovalmiutta voidaan tänä päivänä pitää osana tavanomaista asumisen vaatimustasoa. Näin ollen HD-hankintapäätös voidaan tehdä taloyhtiön enemmistöpäätöksenä. Oheisesta Suomen Kiinteistöliiton lausunnosta saat tarvittaessa lisätietoa asiasta.

SUOMEN KIINTEISTÖLIITON LAUSUNTO 08.03-2011

HD-palvelujen välitys asunto-osakeyhtiöiden antenniverkossa

Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry on pyytänyt Suomen Kiinteistöliitto ry:ltä kannanottoa, siitä voidaanko asunto-osakeyhtiön antenniverkon HD­ palvelujen vastaanottovalmiutta pitää tämän päivän tavanomaisena vaatimustasona.

Oletettavaa on, että jatkossa HD-lähetykset yleistyvät ja perinteisten digitv­ lähetysten osuus pienenee, joten asunto-osakeyhtiöissä joudutaan käytannössä enenevässä määrin pohtimaan, miten päätoksenteko yhtiön antenniverkon päivittämisestä vastaanottamaan HD-lähetyksiä yhtiökokouksissa tapahtuu.

Jotta päätös yhtiön HD-vastaanottopäivityksestä voitaisiin tehdä asunto­ osakeyhtiölain 6 luvun 31 §:n mukaisesti eli siten, etta uudistuksesta päätetään tavallisella enemmistölla yhtiökokouksessa ja etta kustannukset katetaan hoitovastikkeella, tulisi mainitun lainkohdan uudistuksen laatua  ja kustannuksia koskevien edellytysten täyttyä. Jotta kaikki osakkeenomistajat maksavat uudistuksesta, tulee kiinteistö tai rakennus ensinnäkin saattaa vastaamaan ajankohdan tavanmukaisia vaatimuksia ja toiseksi myos uudistuksen kustannusten tulee olla kohtuullisia.

SANT ry:lta saatujen tietojen mukaan digikunnostetun ketju 800 -taloverkon tai tähti 800-verkon koolla ei yleensa ole vaikutusta taloyhtiön antenniverkon HD-vastaanottopäivityksen hintaan. Sen sijaan olemassa olevan taloverkon päävahvistimen tyypilla/kunnolla seka antennien kunnolla/suuntauksella on merkitysta uudistuksen kustannuksiin. SANT ry:n suuntaa-antavan hinta­ arvion mukaan HD-vastaanottopaivityksen kustannukset ovat yhtiön antenniverkon teknisistä ominaisuuksista riippuen muutamista sadoista euroista  noin pariin tuhanteen euroon.

Näkemyksemme mukaan teraväpiirto on tänä päivänä tavanomaista vaatimus/asumistasoa. Mikäli uudistuksen kustannukset ovat edellä kerrotulla tavoin kohtuullisia, katsomme, etta HD-palvelujen vastaanottovalmiuden päivittamiseksi tarpeellisista toimenpiteista voidaan yleisesti ottaen päättää enemmistöpäätöksella AOYL 6:31:n mukaisesti.

Jaana Sallmen
lakimies, varatuomari

Anu Kärkkäinen
Päälakimies, OTK

Suomen Kiinteistöliitto ry
Annankatu 24
00100 Helsinki