Miten omakotitalon TV-antenni suunnataan ja sijoitetaan oikein?

Antennin paikka ja suunta määritetään kenttävoimakkuus-mittarin avulla.

Antennia on siirrettävä korkeus- ja sivuttaissuunnassa siten, että vastaanottimen signaalitason luku on mahdollisimman korkea kaikilla kanavanipuilla. Jo 20–30 cm siirto saattaa vaikuttaa merkittävästi signaalin tasoon.

Digivastaanottimella tulisi saada kaikille kanavanipuille vähintään 80 prosentin signaalitaso, olosuhteista riippuvien ajoittaisten vaihteluiden takia. Eri vastaanottimissa näkyvät tasonäytöt eivät ole keskenään vertailukelpoisia, sillä laitevalmistajan näkemys riittävän voimakkaasta signaalista ei ota huomioon paikallisia vaatimuksia.

TV-antennin asennus ja suuntaus

Sopivaa paikkaa haettaessa antenni on pidettävä koko ajan suunnattuna kohti lähetysasemaa. Standardin mukaan TV-signaalin tason tulisi olla välillä 45–74 dB. Vierekkäisten kanavien tasoerot eivät saa ylittää 3 dB:ä.

Easyasennuksen ammattilaiset asentavat ja suuntaavat antennisi niin, että saat kerralla häiriöttömän TV-yhteyden.

Pyydä tarjous »

Aihealueen muita kysymyksiä:

» Miksi TV-kuva pätkii ja pikselöityy?
» Miksi vain osa TV-kanavista näkyy?
» Miten valitaan tehokas antenni omakotitaloon?
» Miten oikeantyyppinen antennivahvistin valitaan?
» Miten todetaan,että omakotitalon antennivahvistin on vioittunut?
» Miten omakotitalon antennimasto asennetaan oikein?